Ränteavdrag i deklarationen

AVDRAG FÖR RÄNTEUTGIFT I DIN DEKLARATION - INKOMSTÅRET 2017

 

101net Käglinge Samfällighetsförening har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernätverk. För 2017 är ränteutgiften fördelat per andel* (anslutning) 402 kronor. Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften.

 

Om fastigheten ägs av mer än en person kan avdraget för ränteutgiften fördelas mellan delägarna efter eget önskemål. Om du köpt eller sålt fastigheten under året ska avdraget fördelas så att det motsvarar den tid du ägt fastigheten. Totalt får avdraget inte vara högre än 402 kronor per andel.

 

I deklarationen gör du avdraget som ränteutgift och du kan under övriga upplysningar informera om att ”avdraget avser min andel av ränteutgift på det lån som 101net Käglinge samfällighet (Org.nr. 717915-5887) har tagit upp för installation av fibernätverk”.

 

* andel - Några fastigheter har flera anslutningar ex.vis. bostadsrättsförening eller medlemmar som äger flera fastigheter och betalar avgiften till föreningen per anslutning. Dessa kan multiplicera ränteavdraget med antalet anslutningar.