Vill du bli medlem i samfällighetsföreningen?

BLI MEDLEM I 101NET KÄGLINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Samfälligheten är bildad och registrerad hos Lantmäteriet.

 

Det är fastigheten som ingår i gemensamhetsanläggningen Käglinge g:a 9 och som som lagfaren ägare blir du automatiskt medlem i 101net Käglinge samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetanläggningen.

 

Om du senare säljer fastigheten påverkar detta inte medlemsskapet på annat sätt än att den nya ägaren blir medlem i samfällighetsföreningen. Den nya ägaren kan inte välja att fastigheten inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen och att ägaren därmed inte ska vara medlem i samfällighetsföreningen.

 

Om du nyligen köpt en fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen och du av denna anledning blir en ny medlem i samfälligheten läser du i stället här.

 

Det går att bli medlem i gemensamhets-/samfällighetsföreningen i efterhand, följ bara instruktionerna nedan. Men innan du bestämmer dig för att skicka in ansökan rekommenderar vi att du kontaktar samfälligheten för att få uppgift på om det är möjligt att din fastighet kan efteranslutas till fibernätet och vad din kostnad för grävarbeten och installation kan beräknas till.

 

Har du frågor kan du vända dig till Äischa Nilsson Telnr: 072-234 99 29 eller via e-post: aischa2627@gmail.com

 

Så här gör du för bli medlem i samfällighetsföreningen (din fastighet kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen)

 

  1. Klicka på "Ansökan" nedan för att ladda ner blanketten för anmälan.

 

  1. På blanketten fyller du i fastighetsbeteckning (Fastighet (1)), adress samt samtliga ägares underskrifter (Underskrifter (5). Resten av blanketten fylls i av samfällighetsförening. Ägare är den som har lagfart på fastigheten och som registerats hos Lantmäteriet.

 

  1. Har du inte varit i kontakt med oss via mail tidigare så skriv din postadress och telefonnummer på baksidan så att vi kan kontakta dig.

 

  1. Skicka blanketten till 101 net Käglinge Samfällighetsförening, Käglinge Kvarnväg 5 , 238 43 Oxie.

 

  1. När vi fått din anmälan och inga oklarheter finns skickar vi dig en faktura på inträdesavgiften, 3.050 kronor. Fakturan ska vara betald innan vi beställer arbetet för installation.

Observera att det är samfälligheten som gör betalningen till Lantmäteriet

 

Ansökan för att gå med i samfälligheten.