Valberedningen har ordet

VALBEREDNINGEN HAR ORDET

 

Till samtliga medlemmar och delägare i 101net Käglinge Samfällighetsförening

Jo, du läste rätt. Förutom medlemskapet som ger dig fibertjänster så äger du som medlem i 101net Käglinge Samfällighetsförening en del i Käglinge ga:9 tillsammans med alla de andra 514 medlemmarna.

 

Det innebär att du har rättigheten att föreslå kandidater till styrelsen och andra funktioner inför årets föreningsstämma som hålls den 24 april.

 

Valbara poster till styrelsen är:

  • 4 ledamöter som väljs för 2 år.
  • 1 ledamot som väljs för 1 år
  • 3 suppleanter som väljs för 1 år.

 

Utöver dessa finns det ett antal andra funktioner som du kan föreslå namn till och dessa är:

  • 1 revisor som väljs för 2 år
  • 1 revisorssuppleant som väljs för 1 år
  • 1 valberedningen som väljs på 2 år
  • 1 suppleant valberedningen som väljs för 1 år
  • Mötesordförande och mötessekreterare för stämman.

 

Om du föreslår någon (som naturligtvis även kan vara du själv) som vill och kan eller vill att avgående person ska väljas om på nytt så skriv och/eller fyll i bifogat formulär och mejla detta till 101netvalberedning@gmail.com senast 2019-03-31.

 

Är du osäker på vem som är medlem i föreningen och som bor i närheten så hittar du en förteckning över de fastigheter med gatuadress som ingår i samfällighetsföreningen här.

 

Vänliga hälsningar från

Valberedningen för 101net Käglinge samfällighetsförening

 

Mikael Lideflo

Johan Hinton

Inger Almen