Att vara medlem i föreningen

ATT VARA MEDLEM I 101net KÄGLINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.


Varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 är ansluten till 101net Käglinge Samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen.


Som medlem i samfällighetsföreningen har du rätt att använda vårt fibernät till en låg månadskostnad. Vi äger själva vårt fibernät och då vi är många medlemmar har vi kunnat förhandla fram ett gruppavtal med ett lågt pris för tjänsteutbudet som består av internet, telefoni och ett basutbud av TV-kanaler. Du som medlem betalar ett självkostnadspris för detta utbud. Det är bara medlemmar i föreningen som kan utnyttja detta.


Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet genom att delta på den årliga föreningsstämman och göra din röst hörd.  Du kan också ta på dig ett förtroendeuppdrag och arbeta aktivt i föreningen för att driva verksamheten för allas bästa.


Med medlemskapet följer också några skyldigheter gentemot föreningen. Vi förväntar oss att du:

  • Betalar din kvartalsavgift till samfälligheten senast på förfallodagen.
  • Uppdaterar dina kontaktuppgifter. Formulär för detta finns på vår hemsida
  • Anmäler uppgifter om ny ägare när din fastighet har sålts
  • Håller dig uppdaterad om föreningens verksamhet på vår hemsida
  • Följer föreningens stadgar och de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman.