Stadgar

Här hittar du våra stadgar och ordningsregler

 

Stadgarna som beslutades av Föreningsstämman den 25/4-2018 publiceras här när de blivit godkända av Lantmäteriet.

Stadgarna är de senast godkända och registrerade av Lantmäteriet (16 maj 2016)

Ordningsregler beslutade av Föreningsstämman 2018