Hem

101net.se - Ett fiberinitiativ för Käglinge och Kristineberg

FIBER TILL ALLA!

 

Fibergruppen i Käglinge är en grupp bybor i Käglinge och Kristineberg som tröttnade på dålig kvalité i telefonlinjen och dyra kostnader för bredbandstjänster.

 

2014 beslöt byborna att tillsammans investera i ett eget fibernät och bildade en gemensamhetsanläggning för fibernätet och denna förvaltas av 101net Käglinge Samfällighetsförening.

 

Medlemmar i föreningen är de ägare som valt att ansluta sin fastighet till gemensamhetsanläggningen Käglinge ga: 9 och dessa äger gemensamt fibernätet. Drygt 90 % av fastigheterna i detta område ingår i gemensamhetsanläggningen och samfälligheten har ca 540 medlemmar.

 

Samfälligheten består av medlemmar som bor i Käglinge och Kristineberg och det finns fiber framdraget i gatan till samtliga hushåll inom samfällighetens område.

 

I den enskilda fastigheten placeras en tjänstefördelare så att fibern kan användas till bredband, telefon och TV.

 

Medlemmarna har efter installationen tillgång till till ett av Sveriges bästa och billigaste fibernät 1000 / 1000 Mbit/s internet, telefoni och TV för 550 kr/mån inklusive avbetalning för finansiering av fibernätet och kostnader för drift och underhåll av detta.

 

Föreningen har varje år under våren en stämma där medlemmarna väljer en styrelse som har ett övergripande ansvar att se till att föreningens fakturor betalas och att föreningens samarbetspartners sköter sig. Styrelsen har sammanträden ungefär 1 gång per månad.

 

Genom att bilda en samfällighetsförening kan medlemmarna i samfällighetsföreningen själv bestämma om verksamheten och som en stor grupp förhandla fram förmånliga avtal för internet, telefoni och TV-utbud.

 

 

NYHETER

 

Föreningens stadgar

 

De stadgar som röstades igenom

på föreningsstämman 2018 är nu godkända av Lantmäteriet och finns här

 

 

 

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

 

Ps. Fakturan för januari - mars skickas ut sista dagarna i december

 

 

Protokoll från extra Föreningsstämma 2018-09-20

Nu finns protkollet från Föreningsstämman klart. Du kan läsa det här.

 

Nyhetsbrev 3-2018

Årets tredje nyhetsbrev har nu skickats till din e-postadress.

Här hittar du aktuell information om föreningen.

Nyhetbrevet hittar du här.

 

Ändrat betaldatum för avgiften

På föreningsstämman beslöt vi att ändra betaldatumet för avgiften till den 28 i stället för den sista dagen i betalmånaden.

 

Vi har nu fått frågor om du behöver göra något själv för att avgiften ska bli betald rätt dag. Svaret på frågan hittar du här och under nyheter.

 

 

Nyhetsbrev 2-2018

Årets andra nyhetsbrev har nu skickats till din e-postadress.

Här hittar du aktuell information om föreningen.

Nyhetsbrevet hittar du här.

 

 

Protokoll från Föreningsstämman

Nu finns protkollet från Föreningsstämman klart och kompletterat med de presentationer som gjordes på stämman. Du kan läsa det här.

 

Föreningsstämman 2018

Den 25/4 avhölls 2018 års Föreningsstämma i Oxie Församlingshem. Vid stämman valdes en ny styrelse och det fattades beslut om nya stadgar Vi har också infört ordningsregler för föreningen. Ordningsreglerna hittar du här

 

Föreningstämman fattade också beslut om nya betalningsdatum för när avgiften till samfälligheten ska var betald.

 

Protokollet från föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan så snart detta har justerats men senast den 9 maj.

 

De nya stadgarna börjar gälla så snart dessa godkänts av Lantmäteriet.

 

Föreningsstämma

Vill du veta mer om föreningsstämman finns det generell information här. Kallelsen till stämman hittar du här.