Ska du sälja din fastighet ?

SKA DIN FASTIGHET FÅ NY ÄGARE ?

 

Du som ståri begrepp att sälja din fastighet har några saker som du bör tänka på inför ägarbytet.Informera din mäklare

När du ska sälja din fastighet är du skyldig att informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till ett gemensamt fibernätverk genom gemensamhetsanläggningen Käglinge ga: 9 och att detta innebär ett medlemskap i 101net Käglinge samfällighetsförening. Informationen framgår också av det utdrag för fastigheten som kan beställas hos Lantmäteriet.


Du kan med fördel rekommendera mäklaren att ta kontakt med föreningen för att denne ska kunna lämna korrekt information till presumtiva köpare. Viktigt att observera är att den som köper din fastighet inte kan välja bort vare sig betalningen på lånet eller avtalat tjänsteutbud eftersom det följer fastigheten. 

På hemsidan har vi kort information till mäklare som du kan hänvisa till.

 

Anmäl ny fastighetsägare till samfällighetsföreningen

När fastigheten har sålts ska du snarast möjligt anmäla ny ägare. Under rubriken ägarbyte finns ett formulär som du fyller i och skickar till samfällighetsföreningen. Observera att det är väldigt viktigt att du anger den nya ägarens e-postadress.


Kontakta Ownit och Telenor

Tänk på att i god tid, innan du flyttar, ta kontakt med Ownit och Telenor för att avsluta ditt abonnemang där.


Betalning av avgiften till samfällighetsföreningen

Din fastighet ingår i gemensamhetsanläggningen Käglinge ga:9. Som ägare av fastigheten är man medlem i samfällighetsföreningen (som förvaltar gemensamhetsanläggningen).  Det innebär att den nya ägaren kommer att ta över ditt ansvar att betala avgiften till samfällighetsföreningen. Läs mer om vem av er som har betalningsansvaret för avgiften.


Du kan vända dig till föreningen om du behöver ett intyg som visar att du inte har några obetalda skulder till föreningen. Du kontaktar kassören som utfärdar intyget på din begäran.