Att vara medlem i föreningen

ATT VARA MEDLEM I 101net KÄGLINGE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.


Alla fastighetsägare vars fastighet är ansluten till gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 blir automatiskt medlem i 101net Käglinge Samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen.


Som medlem i samfällighetsföreningen har du rätt att använda vårt fibernät, som vi medlemmar gemensamt äger, till en låg månadskostnad. Då det är vi medlemmar som själv äger vårt fibernät och vi är en stor grupp (ca 540 anslutningar) har vi kunnat förhandla fram ett gruppavtal med ett lågt pris för tjänsteutbudet som består av internet, telefoni och ett basutbud av TV-kanaler. Du som medlem betalar ett självkostnadspris för detta utbud. Det är bara medlemmar i föreningen som kan utnyttja detta.


Som medlem kan du påverka samfällighetens verksamhet genom att delta på den årliga föreningsstämman och göra din röst hörd.  Du kan också ta på dig ett förtroendeuppdrag och arbeta aktivt i föreningen för att driva verksamheten för allas bästa.


Med medlemskapet följer också några skyldigheter gentemot föreningen. Vi förväntar oss att du:

  • Betalar din kvartalsavgift till samfälligheten senast på förfallodagen.
  • Uppdaterar dina kontaktuppgifter. Formulär för detta finns på vår hemsida
  • Anmäler uppgifter om ny ägare när din fastighet har sålts
  • Håller dig uppdaterad om föreningens verksamhet på vår hemsida
  • Följer föreningens stadgar och de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman.