Stadgar

Här hittar du våra stadgar och ordningsregler


Stadgarna som beslutades av Föreningsstämman den 25/4-2018 publiceras här när de blivit godkända av Lantmäteriet.

Stadgarna är de senast godkända och registrerade av Lantmäteriet (1 oktober 2018)

Ordningsregler beslutade av Föreningsstämman 2018