Stadgar

Stadgarna är de senast godkända och registrerade av Lantmäteriet (1 oktober 2018)

Ordningsregler beslutade av Föreningsstämman 2018


Här hittar du våra stadgar och ordningsregler


Stadgarna som beslutades av Föreningsstämman den 25/4-2018 publiceras här när de blivit godkända av Lantmäteriet.