Föreningens behandling av personuppgifter

101net Käglinge Samfällighetsförenings hantering av medlemsregister och behandling av personuppgifter.


Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s förordning (EU) 2016/679 i alla EU:s medlemsstater. GDPR står för -

General Data Protection Regulation - och förordningen innebär en skärpning av de regler som gällt

sedan tidigare för behandling av och skydd av personuppgifter.


För vår förening gäller att vi får behandla personuppgifter som följer av lag och avtal utan samtycke från medlemmen. Det innebär att vi ska lagra personuppgifter för alla våra medlemmar. Dessa uppgifter är nödvändiga dels för den debiteringslängd

som vi årligen ska upprätta inför föreningsstämman och dels för att vi ska kunna skicka faktura till er medlemmar på den avgift som ska betalas till samfällighetsföreningen vi behöver också kunna nå er för att skicka ut information som rör ditt medlemskap i samfälligheten.


I dokumentet nedan kan du läsa hur föreningen behandlar dina personuppgifter.