Formulär för ägarbyte

ANMÄLAN OM ÄGARBYTE


Om du sålt din fastighet måste du lämna uppgift till samfällighetsföreningen om att fastigheten kommer att få en ny ägare.

Detta ska du göra så snart du känner till vem som köpt din fastighet.


Vänligen fyll i uppgifter om den nya ägaren i formuläret så snart du vet att ägarbytet kommer att ske.

Vi behöver uppgift om alla ägarna av fastigheten.

OBS!

  • Glöm inte att du själv måste anmäla till Telenor och Ownit att du flyttar. Gör detta senast 14 dagar innan du flyttar


  • Information om vem som har betalningsansvaret för avgiften när fastigheten byter ägare hittar du här.