Har du köpt fastighet ?

HAR DU KÖPT EN FASTIGHET SOM INGÅR I VÅR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING?

Om du köpt en fastighet som är ansluten till gemensamhetsanläggningen Käglinge ga:9 hälsar vi dig välkommen som medlem i 101net Käglinge Samfällighetsförening. Då du övertar ägandet av en fastighet som ingår i Käglinge ga:9 blir du automatiskt också medlem i samfällighetsföreningen. Detta kan inte väljas bort. Du hittar information om vad det innebär att vara medlem i föreningen  här.

 

Samfällighetsförening har investerat i ett gemensamt fibernätverk som kan utnyttjas för bredband, IP-telefoni och TV. Föreningen har avtal med Ownit och Telenor. Vad som ingår i tjänsteutbudet och kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna samt information om hur du aktiverar ditt bredband hittar du mer information om här. 


Ta kontakt med tjänsteleverantören innan du flyttar in

Du tar själv kontakt med Ownit och Telenor och meddelar att när du ska flytta in i fastigheten så att tjänsteutbudet flyttas över på dig. Glöm inte att tala om att fastigheten ingår i 101net Käglinge Samfällighetsförening med organisationsnummer 717915-5887. 


Som standard ingår de kanaler som Telenor har som analogt basutbud och T-1 Bas. Det finns också möjlighet att göra tillval hos Telenor utöver det programutbud som ingår i vårt avtal för den som önskar detta.  Om du gör extra tillval är det ett separat avtal mellan dig och tjänsteleverantören och de kommer att fakturera dig själv för detta. 


Betalning av kvartalsavgiften

När du är medlem i 101net Samfällighetsförening betalar du varje kvartal en avgift som består dels av en avgift för finansieringen av fibernätet och administrativa kostnader för att driva föreningen (nätavgift) och dels en avgift för det tjänsteutbud som tillhandahålls via föreningen som ett basutbud. Här kan du läsa mer om betalning av kvartalsavgiften.


Det gäller för alla oss medlemmar att driva föreningen så billigt och effektivt som möjligt. Vi ser därför helst att du anmäler dig för betalning via autogiro. Enklast anmäler du för betalning via autogiro i din internetbank.

För att hinna bli ansluten till autogiro behöver du anmäla detta i banken senast 15 dagar innan fakturan ska skickas ut.

Anvisningar för betalning via autogiro  hittar du här.


Vem ska betala kvartalsavgiften

Samfälligheter har en skyldighet att föra register på vilka som är fastighetsägare för att fakturan på avgiften ska kunna skickas till rätt person. Oavsett om det är någon annan än du själv som bor i fastigheten så är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig till föreningen och det är alltid fastighetsägaren som registreras i vårt kundregister. Vem som faktiskt betalar avgiften är en privat överenskommelse mellan dig och en eventuell hyresgäst.


När du övertar fastigheten från den tidigare ägaren har ni ett solidariskt ansvar för att betala kvartalsavgiften. Mer information om detta  hittar du under "betalning av kvartalsavgiften".


Ägaren av fastigheten kan få ett intyg från föreningen som visar att det inte finns några obetalda skulder till föreningen. Du kan begära att ägaren visar detta för dig i samband med att köpet genomförs.


* Skulle det  finnas skulder som inte betalts framgår detta av intyget.


Information till medlemmarna

All information till medlemmarna meddelas via vår hemsida och per e-post.  Det är därför viktigt att du kommer ihåg att anmäla ändring av dina uppgifter till oss. Det finns särskilt formulär för detta här.


Ofta gör vi också ett inlägg på Facebook med hänvisning till att vi lagt in ny information på hemsidan eller skickat ut ett e-post meddelande.


Om du behöver komma i kontakt med styrelsen

Om du undrar över något eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med styrelsen. Gäller det allmänna frågor fyller du i detta formuläret eller om dina frågor är av ekonomisk karaktär som ex. vis  din faktura eller ändrad e-postadress fyller du i stället i detta formuläret.


Då arbetet i samfälligheten utförs av medlemmar i föreningen på fritid utanför normala arbetstid ser vi helst att vi inledningsvis får kontakt med dig via formulären. Du får som regel svar samma dag.

 

Lycka till med din nya bostad och vi hälsar dig varmt välkommen till vår samfällighetsförening!