Anslutna fastigheter

ANSLUTNA FASTIGHETER


Nedan ser en förteckningöver de fastigheter som ingår i gemensamhetsansläggningen Käglinge g:a 9. Fastighetsägaren är därmed medlem i 101net Käglinge samfällighetsförening.


Det är fastigheter i Käglinge och Kristinebergsområdet. Om din fastighet inte är ansluten till föreningen men den ligger nära fastigheter som idag ingår i föreningen kan du ansöka om efteranslutning.


Du kan också se vilka fastigher som är anslutna på den här kartan.