Om föreningen

OM FÖRENINGEN


Registrerat namn:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Förvaltar gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 


Antal medlemsfastigheter:  525

Antal anslutningar:               561


Bankuppgifter:

Bankgiro: 599-1393

IBAN: SE91 6000 0000 0008 7025 2348

Bankens BIC: HANDSESS

Kontohavare: 101net Käglinge Samfällighetsförening


Organisationsnummer:  717915-5887


Adress:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Käglinge Kvarnväg 5

238 43 Oxie


Förtroendevalda


De som har ett förtroendeuppdrag är medlemmar som bor i Käglinge/Kristineberg. De har valts till sitt uppdrag  vid samfällighetens föreningsstämma.

Uppdraget utförs på ideell basis på fritiden.


Styrelsen

Ordförande:            Jonas Kimmehed

Sekreterare:            Anna-Karin Lundström

Kassör:                     Kristian Gerdtsson

Styrelseledamot:    Jesper Hjaere

Styrelseledamot:    Valentin Bockarovski

Styrelseledamot:    Petra Ekelund

Styrelseledamot:    Lars Kristiansen


Suppleant:                Per Ohlsson

Suppleant:               Casper Lindegaard

Suppleant:               Fredrik Bremer


Revisorer

Revisor:                    Daniel Freider

Revisor:                    Sonny Dagsberg

Suppleant:               Äischa Nilsson


Valberedning

Valberedning:        Mikael Lideflo

Valberedning:        Johan Hinton

Suppleant:              Vanco Stojanovski