Om föreningen

OM FÖRENINGEN


Registrerat namn:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Förvaltar gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 


Antal medlemsfastigheter:  518

Antal anslutningar:               545


Bankuppgifter:

Bankgiro: 599-1393

IBAN: SE91 6000 0000 0008 7025 2348

Bankens BIC: HANDSESS

Kontohavare: 101net Käglinge Samfällighetsförening


Organisationsnummer:  717915-5887


Adress:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Käglinge Kvarnväg 5

238 43 Oxie


Förtroendevalda


De som har ett förtroendeuppdrag är medlemmar som bor i Käglinge/Kristineberg. De har valts till sitt uppdrag  vid samfällighetens föreningsstämma.

Uppdraget utförs på ideell basis på fritiden.


Styrelsen

Ordförande:            Lars Kristiansen

Sekreterare:            Anna-Karin Lundström

Kassör:                     Anders Risberg

Styrelseledamot:    Jesper Hjaere

Styrelseledamot:    Valentin Bockarovski

Styrelseledamot:    Äischa Nilsson

Styrelseledamot:    William Topallaj


Suppleant:               Lars Björk

Suppleant:               Per Ohlsson

Suppleant:               Casper Lindegaard


Revisorer

Revisor:                    Johan Pettersson

Revisor:                    Jane Andersson

Suppleant:               Martin Mogman


Valberedning

Valberedning:        Mikael Lideflo

Valberedning:        Johan Hinton

Suppleant:             Inger Almén