Blankett för motion inför föreningsstämman

LÄMNA MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMANDu har som medlem rätt att lämna motion (förslag) till ändring av något som rör samfällighetens verksamhet och ekonomi som du vill ska tas upp för beslut på föreningsstämman. Om du lämnar en motion ska du skicka den till styrelsen senast den siste februari. Lämna ditt förslag i god tid eftersom styrelsen ska kunna behandla och ta ställning till om de vid föreningstämman ska föreslå stämmans deltagare att besluta om bifall eller avslag på din motion. Det är medlemmarna på föreningsstämman som genom sin rösträtt fattar beslut i frågan. Du kan fylla i din motion i formuläret nedan eller skicka det som ett brev till vår postadress.

Jag vill lämna följande motion till föreningsstämman.

Skickas senast siste februari innan årets föreningsstämma

 
 
 
 
 
 
 
 

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Acceptera