Avgifter och Finansiering

AVGIFTER OCH FINANSIERING


Samfällighetens fibernät ägs av alla som är medlemmar i samfälligheten. Som ägare av fibernätet ger det medlemmarna en säkerhet för framtiden att själv kunna påverka och besluta om avgiften för tjänsteutbudet.  Till skillnad mot om fibernätet ägs av externa operatörer som har krav på sig att generera en vinst för sina ägare motsvarar avgifterna för medlemmarna i samfällighetsföreningen de kostnader som föreningen har för tjänsteutbudet och underhållskostnader utan något extra prispåslag.


Styrelsen arbetar för att alla medlemmar ska få en hög kvalité på telefon, internet och ett bra TV-utbud till ett fördelaktigt pris och har för medlemmarnas räkning förhandlat fram och ingått avtal med banker, installatörer och tjänsteleverantörer. Då föreningen har många medlemmar förhandlas det om ett pris för en stor grupp. Detta gör att tjänsteutbudet kan levereras till ett betydligt lägre pris än om var och en själv ingår avtal med en extern tjänsteleverantör.FINANSIERING AV FIBERNÄTVERKET

För att finansiera fibernätet tog föreningen tagit ett banklån. Detta banklån blev slutbetalt 2023-03-31.AVGIFTER


Samfällighetsavgift  -  3.050 kr

Den som vill anslutas till vårt fibernätverk måste vara medlem i samfällighetsföreningen. För detta betalar man en inträdesavgift vid anmälan. Avgiften är en engångskostnad.


Inträdesavgiften till samfällighetsföreningen måste vara betald innan arbetet med grävning och installation av fiber påbörjas.


Månadskostnad  -  200 kr

Avgiften för tjänsteutbud betalas årsvis med 2400 kr (200 kr/månad). I avgiften ingår förutom kostnad för tjänsteutbud (bredband, TV och telefoni) driftskostnader som för el, försäkring, serviceavtal m.fl.EFTERANSLUTNING


Installationsavgift 


Även om samfälligheten är bildad och installationerna är klara kan du gå med. Om det finns en anslutningspunkt i gatan utanför fastigheten kan vi koppla in din fastighet på nätet. Du betalar själv kostnaden för grävning och installation från tomtgräns in till fastigheten. Kostnaden är dock avhängig av vilket arbete som måste utföras.  Kontakta styrelsen för att få prisuppgift.


Du kan se vilka fastigheter som är anslutna här.


ALLA MEDLEMMAR BETALAR SAMMA AVGIFT FÖR INVESTERINGEN I FIBERNÄTET


Alla medlemmar betalar samma avgift för anslutningen till fibernätet. Det blir inte billigare för att man väntar med att ansluta sig. Den som ansluter sig i efterhand får som ett engångsbelopp betala "ikapp" de månadsavgifter som övriga medlemmar betalat in per månad (368 kr/månad från den 1 april 2015) för vår investering i ett gemensamt fibernät. Den del av månadsavgiften som avser kostnad för tjänsteutbudet betalas bara från det datum då installationen är klar och du kan ta del av utbudet.