ROT- och RUT-avdrag

ROT- OCH RUT-AVDRAG

En nyhet är att du numera också kan få rutavdrag för reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning.


Rot- eller rut-avdraget innebär att du får en skattereduktion på den totala kostnaden för arbetet inklusive moms  för vissa arbeten som utförs på din fastighet (eller i nära anslutning till denna). En förutsättning är att du själv betalar fakturan direkt till företaget som utför arbetet. Det är utföraren av tjänsten som gör avdraget på den faktura som skickas till dig. Företagaren ansöker, efter att du betalt fakturan, om att få resterande del av fakturabeloppet från Skatteverket.Data- och IT-tjänster

Krav för rutavdrag:

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner, skrivare, skannrar, högtalare och avläsare

Mediaspelare, digitalboxar, blueray-spelare och Apple-tv

paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifiutrustning 

bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem.

Rutavdrag ges även för arbete med fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden)


För mer information se Skatteverkets information om rutavdrag för data- och IT-tjänster


Markarbeten

Om du ansluter dig till 101net Käglinge Samfällighetsförening och själv får stå för del avkostnaderna för markarbeten kan du under vissa förutsättning få rotavdrag för nödvändiga markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber (se också under Data och IT-tjänster).

 

Rot- och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och är max 50 000 kronor per person och år.


Rotavdraget

För rotarbete kan du få skattereduktion med max 30 procent av arbetskostnaden.

Rotavdraget är max 50 000 kr per person och år.


Rutavdraget

För rutarbete kan du få skattereduktion med max 50 procent av arbetskostnaden.

Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.


Glöm inte att kontrollera att:

Arbetet ger rätt till rot- eller rutavdrag.  Fråga företaget du ska anlita eller kontakta Skatteverket innan arbetet påbörjas.

Företaget har F-skattsedel innan du beställer arbetet.

Det gör du enkelt på Skatteverket under: Självservice- e-tjänster Hämta företagsinformation

Att du under året kommer att betala så mycket i skatt att du kan utnyttja skattereduktionen.

Att du inte redan har utnyttjat hela ditt rot-/rutavdrag för inkomståret.För att få mer information eller om du har frågor ta kontakt med  Skatteverket  eller se Skatteverkets hemsida: Arbeten där du kan få ROT-avdrag