Ränteavdrag i deklarationen

AVDRAG FÖR RÄNTEUTGIFT I DIN DEKLARATION - INKOMSTÅRET 2019


101net Käglinge Samfällighetsförening har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernätverk. För 2019 är ränteutgiften fördelat per andel* (anslutning) 190 kronor. Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften.


Om fastigheten ägs av mer än en person kan avdraget för ränteutgiften fördelas mellan delägarna efter eget önskemål. Om du köpt eller sålt fastigheten under året ska avdraget fördelas så att det motsvarar den tid du ägt fastigheten. Totalt får avdraget inte vara högre än 233 kronor per andel.


I deklarationen gör du avdraget som ränteutgift och du kan under övriga upplysningar informera om att ”avdraget avser min andel av ränteutgift på det lån som 101net Käglinge samfällighet (Org.nr. 717915-5887) har tagit upp för installation av fibernätverk”.


*  andel - Några fastigheter har flera anslutningar ex.vis. bostadsrättsförening eller medlemmar som äger flera fastigheter och betalar avgiften till föreningen per anslutning. Dessa kan multiplicera ränteavdraget med antalet anslutningar.AVDRAG FÖR RÄNTEUTGIFT I DIN DEKLARATION - INKOMSTÅRET 2018


101net Käglinge Samfällighetsförening har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernätverk. För 2018 är ränteutgiften fördelat per andel* (anslutning) 233 kronor. Som medlem har du rätt att göra avdrag för din andel av ränteutgiften.


Om fastigheten ägs av mer än en person kan avdraget för ränteutgiften fördelas mellan delägarna efter eget önskemål. Om du köpt eller sålt fastigheten under året ska avdraget fördelas så att det motsvarar den tid du ägt fastigheten. Totalt får avdraget inte vara högre än 233 kronor per andel.


I deklarationen gör du avdraget som ränteutgift och du kan under övriga upplysningar informera om att ”avdraget avser min andel av ränteutgift på det lån som 101net Käglinge samfällighet (Org.nr. 717915-5887) har tagit upp för installation av fibernätverk”.


*  andel - Några fastigheter har flera anslutningar ex.vis. bostadsrättsförening eller medlemmar som äger flera fastigheter och betalar avgiften till föreningen per anslutning. Dessa kan multiplicera ränteavdraget med antalet anslutningar. 

Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Acceptera