Valberedningen har ordet 2020

Valberedningen har ordet!

 

Nu har det återigen blivit dags att nominera personer till styrelse- och revisorsuppdrag samt till valberedningen.

 

Den här gången hoppas vi på nytt rekord (minst 10 inlämnade nomineringar) då det har varit ganska tunt med nomineringar genom åren.


Som tack för de 10 först inkomna belönas du med en trisslott om den tillfrågade har tackat ja till uppdraget.

 

Specifikt letar vi bl. a efter en person med ekonomisk kompetens och erfarenhet av bokföring.

 

Nomineringsblankett bifogas i word-format som du kan fylla i digitalt och mejla till oss.

 

Hoppas att vi nu får in många nomineringar bland alla drygt 500 anslutna fastigheter.

 

Vänliga hälsningar

Valberedningen, Mikael Lideflo och Johan Hinton, för 101Net Käglinge samfällighetsföreningValbara poster till styrelsen är:


• 3 ledamöter som väljs på 2 år.
• 1 ledamot som väljs på 1 år.
• 3 suppleanter som väljs på 1 år.

Den här gången är det extra viktigt att vi får in förslag på personer som har ekonomisk kompetens samt viss erfarenhet av bokföring.


Utöver dessa finns det ett antal andra funktioner som du kan föreslå namn till och dessa är:


• 1 revisor som väljs på 2 år.
• 1 revisorssuppleant som väljs på 1 år.
• Valberedningen. 1 ledamot som väljs på 2 år och 1 suppleant som väljs på 1 år


Om du föreslår någon (som naturligtvis även kan vara dig själv) som vill och kan så skriv och/eller fyll i bifogat formulär och mejla till
101netvalberedning@gmail.com senast 2020-03-29


Är du osäker på vem som är medlem i föreningen och som bor i närheten kan du här se adresser, fastighetsbeteckning och en karta på alla som ingår i föreningen.