Om föreningen

OM FÖRENINGEN

 

Registrerat namn:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Förvaltar gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 

 

Antal medlemmar: 537

 

Bankuppgifter:

Bankgiro: 599-1393

IBAN: SE91 6000 0000 0008 7025 2348

Bankens BIC: HANDSESS

Kontohavare: 101net Käglinge Samfällighetsförening

 

Organisationsnummer: 717915-5887

 

Adress:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Käglinge Kvarnväg 5

238 43 Oxie

 

Förtroendevalda

 

De som har ett förtroendeuppdrag är medlemmar som bor i Käglinge/Kristineberg. De har valts till sitt uppdrag vid samfällighetens föreningsstämma.

Uppdraget utförs på ideell basis på fritiden.

 

Styrelsen

Ordförande: Lars Kristiansen

Sekreterare: Anna-Karin Lundström

Kassör: Jane Andersson

Styrelseledamot: Jesper Hjaere

Styrelseledamot: Markus Lindemann

Styrelseledamot: Äischa Nilsson

Styrelseledamot: vakant

Suppleant: Lars Björk

Suppleant: Jörgen Andersson

Suppleant: Daniel Johnsson

 

Revisorer

Revisor: Gert-Ove Ohlin

Revisor: vakant

Suppleant: Johan Pettersson

 

Valberedning

Valberedning: Mikael Lideflo

Valberedning: Johan Hinton

Suppleant: Inger Almén