Om föreningen

OM FÖRENINGEN


Registrerat namn:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Förvaltar gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 


Antal medlemsfastigheter:  518

Antal anslutningar:               545


Bankuppgifter:

Bankgiro: 599-1393

IBAN: SE91 6000 0000 0008 7025 2348

Bankens BIC: HANDSESS

Kontohavare: 101net Käglinge Samfällighetsförening


Organisationsnummer:  717915-5887


Adress:

101net Käglinge Samfällighetsförening

Käglinge Kvarnväg 5

238 43 Oxie


Förtroendevalda


De som har ett förtroendeuppdrag är medlemmar som bor i Käglinge/Kristineberg. De har valts till sitt uppdrag  vid samfällighetens föreningsstämma.

Uppdraget utförs på ideell basis på fritiden.


Styrelsen

Ordförande:            Lars Kristiansen

Sekreterare:            Anna-Karin Lundström

Kassör:                     Anders Risberg

Styrelseledamot:    Jesper Hjaere

Styrelseledamot:    Valentin Bockarovski

Styrelseledamot:    Äischa Nilsson

Styrelseledamot:    William Topallaj


Suppleant:               Lars Björk

Suppleant:               Per Ohlsson

Suppleant:               Casper Lindegaard


Revisorer

Revisor:                    Johan Pettersson

Revisor:                    Jane Andersson

Suppleant:               Martin Mogman


Valberedning

Valberedning:        Mikael Lideflo

Valberedning:        Johan Hinton

Suppleant:             Inger Almén


Denna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Acceptera