Handlingar till stämman 2024

Handlingar till Föreningsstämman  2024

Här hittar du alla handlingar till föreningsstämman 2024

Sist i dokumentet hittar du blankett att använda om du har ett ombud som ska företräda dig vid stämman.